loader

Polityka Prywatności Serwisu Huntly.pl

 • HUNTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przykłada najwyższą wagę do zgodnego z prawem i w pełni bezpiecznego przetwarzania wszelkich danych, w tym przede wszystkim danych osobowych użytkowników Serwisu Huntly.pl.
 • I. Kto jest Administratorem danych i jak można się z nim skontaktować?
 • Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest HUNTLY Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy Al. 1. Maja 87 lok. 203, NIP 7272842113. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, ale najlepiej wysłać e-mail na adres: bok@huntly.pl.
 • II. Jakie dane zbieramy?
 • Aby w jak najlepszy sposób spełnić swoje zadanie, czyli przekazać niezbędną, ale i pełną informację o osobach poszukujących pracy potencjalnym pracodawcom, podczas rejestracji i zakładania profilu w Serwisie zbieramy i przetwarzamy następujące dane:
 • 1. Dane osób poszukujących pracy:
 • a) Imię i nazwisko,
 • b) Adres e-mail,
 • a) Hasło do serwisu,
 • d) Numer telefonu,
 • e) Rok urodzenia,
 • f) Rodzaj umowy,
 • g) Wymiar czasu pracy,
 • h) Wykształcenie,
 • i) Doświadczenie zawodowe,
 • j) Posiadane umiejętności w tym znajomość języków obcych,
 • k) Odbyte kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty,
 • l) Hobby i zainteresowania.
 • 2. Dane pracodawców:
 • a) Imię i nazwisko
 • b) Adres e-mail,
 • a) Hasło do serwisu,
 • d) Numer telefonu,
 • Dane rozliczeniowe: dane do faktury
 • 3. Pozostałe dane:
 • Administrator gromadzi także dane związane z Twoją aktywnością, jak na przykład odwiedzane strony i podstrony Serwisu, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
 • III. Źródło danych.
 • Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie czy to jako pracownika, czy pracodawcy za pośrednictwem Serwisu Huntly.pl, na którym wypełniłeś/aś formularz rejestracyjny.
 • IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 • 1. Dane podane w punkcie II ust. 1 i 2 Polityki przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – czyli w celu wykonania umowy, jaką zawarliśmy z chwilą Twojej rejestracji w Serwisie:
 • a) jeśli zarejestrowałeś/aś się jako pracownik – w celu prezentacji Twojego profilu pracodawcom,
 • b) jeśli zarejestrowałeś/aś się jako pracodawca – w celu umożliwienia Ci zapoznania się z profilami pracowników.
 • 2. W celu ciągłej poprawy funkcjonalności Serwisu oraz ciągłego doskonalenia zabezpieczeń Twoich danych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f RODO możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach określone w pkt. II ust. 3 Polityki.
 • 3. Dane kontaktowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z art. 6 ust. 1 f RODO w celu:
 • a) udzielania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji w związku z realizacją pytań, czy też żądań użytkowników;
 • b) marketingu własnych produktów.
 • 4. W przypadku wyrażenia zgody, dane będą przetwarzane w celach marketingowych produktów innych podmiotów niż Administrator, takich jak rejestrujący się w Serwisie pracodawcy.
 • V. Prawo do wycofania zgody.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może ona być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Administratora na adres e-mailowy wskazany w pkt. 1. Cofnięcie zgody powinno jasno wskazywać, jakiej zgody dotyczy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • VI. Obowiązek lub dobrowolność podania danych.
 • Podanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym i profilowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z usług Serwisu. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie usługi lub załatwienie sprawy.
 • VII. Uprawnienia osoby, której dane przetwarzamy.
 • Po przekazaniu nam swoich danych podczas rejestracji w Serwisie i wypełnianiu profilu, możesz od nas żądać:
 • a) wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii;
 • b) sprostowania lub poprawienia swoich danych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne, a panel profilowy nie pozwoli na samodzielną zmianę;
 • c) usunięcia swoich danych;
 • d) żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania;
 • e) wniesienia skargi na bezprawne przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • VIII. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
 • Odbiorcami danych osobowych, którym będziemy dane przekazywać mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym, jeśli okaże się to niezbędne do wykonania usługi np. kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty. Dane osób, które zarejestrowały się jako pracownicy będą przekazywane przede wszystkim pracodawcom na warunkach i zasadach określonych w regulaminie serwisu.
 • IX. Czas przechowywania danych.
 • 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia ich przez osobę, której dane dotyczą, lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jeśli dane przetwarzane są w innym celu, niż realizacja usługi Serwisu, będą one przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
 • 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.
 • X. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przekazywane do Państw trzecich – w związku z wykorzystaniem dostawców hostingowych.
 • XI. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii.
 • 1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii, których wykorzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 • 2. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony.
 • 3. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
 • 4. Korzystamy z następujących plików cookies:
 • a) sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • b) trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.
 • c) własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych Serwisów,
 • d) osób trzecich (naszych partnerów) - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasz Serwis.
 • 5. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
 • a) umożliwienie zalogowania się do Konta, dostępu do usług Serwisu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienie płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania;
 • b) optymalizacja korzystania z Serwisu;
 • c) zapewnienie wygody korzystania z Serwisu, w tym w celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (np. o aktualizacji regulaminu, wykorzystywaniu plików cookies);
 • d) sprawdzenia bezpieczeństwa systemu informatycznego;
 • e) zapamiętania preferencji Użytkownika;
 • f) prowadzenia statystyki wyświetleń stron i podstron Serwisu;
 • g) używamy plików cookies naszych partnerów (np. Google Analytics, … )w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług;
 • h) śledzenia aktywności w Serwisie,
 • i) identyfikacji na potrzeby analizy aktywności w Serwisie, określenia jakie czynności byłyt podejmowane przez Użytkownika na stronach Serwisu;
 • j) wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji;
 • k) prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Użytkownika,
 • l) w celu wysyłania powiadomień w przeglądarce (tzw. powiadomienia web push).
facebook logo instagram logo